Strømmen Sjakklubb

Kom og spill sjakk med oss! (Tirsdager kl. 18:45)

Spillested: Skjetten Menighetssenter

Adresse: Tårnbyveien 201, 2013 Skjetten

Strømmen sjakklubbs historie


Klubben ble stiftet på et møte den 27. januar 1932, og navnet var fra starten Strømmens Sjakklubb. Klubben ble innmeldt i Norges Sjakkforbund den 22. desember 1932. Den første klubbturneringen ble vunnet av Joh. Kristiansen.

Som styre ble valgt Thorbjørn Andersen (formann), Sigurd Røse (kasserer) og Sigurd Slangsvoll (sekretær). De andre deltagerne på stiftelsesmøtet var: Hilmar Andersen, Rolf Berntzen, Johan Døhlen, Olaf Elvsaas, Albert Gulbrandsen, Jens A. Kristiansen, Joh. Kristiansen, Karl Larsen, Carl Nilsen og Sigurd Olsrud.

I 1935 opprettet Strømmen Idrettslag en sjakkgruppe for sine sjakkinteresserte medlemmer. Da man fant at det ikke var plass til to sjakklubber på Strømmen, ble det på generalforsamling den 29. september 1935 bestemt å melde Strømmens Sjakklubb ut av Norges Sjakkforbund og gå sammen med Strømmen Idrettslag, som hørte inn under A.I.F.

Etter idrettsforliket, og at sjakk ble utelukket som idrett, konstituerte Strømmens Sjakklubb seg på nytt og ble etter hvert igjen medlem i Norges Sjakkforbund.

Markante spillere og ledere som er blitt utnevnt til æresmedlemmer er: Joh. Kristiansen (Utnevnt 1952), Oskar Hellum (1960), Alf Hellum (1972), Kristian Larsen (1982) og Sverre Hellum (1982).

For en nærmere gjennomgang av Strømmen Sjakklubbs formenn, styremedlemmer, veteraner, klubbmestere og høstmestere henvises det til linkene i venstre kant.