Strømmen Sjakklubb

Kom og spill sjakk med oss! (Tirsdager kl. 18:45)

Spillested: Skjetten Menighetssenter

Adresse: Tårnbyveien 201, 2013 Skjetten

Strømmen Sjakklubbs konradsystem

Spillesystemet ble utviklet av Frode Lillevold og Lars Erik Pedersen rundt år 2000, og har siden det vært brukt ved klubbturneringer i Strømmen Sjakklubb. De viktigste prinsippene blir beskrevet her.

Grunnprinsippet for rundeoppsettet er som i monrad. Deltagere sorteres etter startnummer i poenggrupper. Man forsøker hele tiden å tildele motspiller til spilleren som ligger øverst. Hvis det blir problemer med de siste spillerne må man nøste seg opp bakfra.

Den viktigste forskjellen i forhold til monrad er at kun spillerne som har møtt opp til runden tas med i rundeoppsettet. På den måten unngår man utsatte partier og at noen ikke får spille siden motstanderen ikke møter fram. De som ikke møter får en frirunde. De første frirundene gir et halvt poeng hver. Etter at antall ”godkjente” frirunde er brukt opp gir ytterlige frirunder null poeng. Antall runder og frirunder har variert noe, men i beskrivelsen her tar vi utgangspunkt i at turneringen spilles over 12 runder, og at hver spiller kan ha inntil 3 frirunder. Hvis det har møtt fram et odde antall spillere må en spiller få WO. Denne tildeles som i monrad til en spiller i laveste poenggruppe. WO gir ett poeng og regnes ikke inn blant frirundene.

Spillerne deles i to grupper, A og B, med et ratingskille på 1500. Startnummer tildeles ved trekning. Gruppe A gis nummer før gruppe B, og det bør holdes av noen startnummer for spillere som kan komme til i løpet av turneringa. Disse gis nummer fortløpende i sin gruppe. Om nødvendig ”manipuleres” trekninga til første runde litt slik at et eventuelt parti mellom en A- og en B-spiller blir jevnes mulig, og at en eventuell WO går til den med lavest rating. De to gruppene spiller sammen, men premieres hver for seg. Det vil ikke være meningsfullt å sammenligne resultater på tvers av gruppene. Noen ganger premierer vi også en gruppe C med rating under 1000. I rundeoppsettet blir spillere i B og C behandlet omtrent likt, så vi ser bort fra det her.

Alle A-spillerne starter turneringa med ett poeng. Dette er en seeding som fører til få partier mellom A- og B-spillere i de første rundene. En B-spiller som gjør det godt vil likevel få spille mot A-spillere etter hvert. Dette ekstrapoenget beholdes gjennom hele turneringa. Det inngår også i sluttsummen som brukes i kvalitetsberegningen.

Man kan møte samme spiller to ganger i turneringa. På den måten motvirker man at lederen får det for enkelt mot slutten etter å ha møtt alle de nærmeste konkurrentene. Andre gang spillerne møtes skal fargene alltid være motsatt av det første møtet. For at en spiller skal møte en motstander for andre gang skal det ikke være noen han kan møte for første gang hverken i motspillerens poenggruppe eller i poenggruppen et halvt poeng under. I enkelte tilfeller kan dessuten de to siste parene i rundeoppsettet endres for å unngå andregangsmøter. Man skal ikke få WO mer enn en gang.

Fargereglene er litt forenklet i forhold til monrad. En spillers foretrukne farge bestemmes ut fra at fordelingen mellom hvit og sort skal bli så lik som mulig, samt at fargen om mulig skal veksle fra parti til parti. Innenfor poenggruppen er dette med på å bestemme motstander. Når to spillere med samme foretrukne farge møtes er det den med ”størst” skjevhet som får sin farge. Hvis skjevheten er like stor brukes monradregelen om at den som er øverst i rundelista får sort i oddetallsrunder og hvit i partallsrunder. Både frirunder og WO er fargenøytrale slik at fargefordelingen kun bestemmes av spilte partier. Foruten regelen om andregangsmøter er det bare en absolutt fargeregel. Man skal aldri ha mer enn 2 partier mer med en farge enn med den andre fargen. Det er dermed mulig (men veldig uvanlig) å få tildelt samme farge i fire partier på rad. Denne regelen kan føre til at to spillere ikke kan møtes, eventuelt ikke kan møtes for andre gang.

Kvalitetsberegningen foretas på en lignende måte som i monrad. Man legger sammen poengene til alle motstanderne, der man har strøket et visst antall av de dårligste. Poengsumme til A-spillerne inkluderer det ekstrapoenget de startet turneringa med. Frirunder og WO regnes som null poeng. Motspillerne man har møtt to ganger teller selvfølgelig dobbelt. For førstekvalitet strykes det like mange spillere som man har tillatt frirunder (i vårt eksempel tre). Hvis denne er lik for to spillere beregnes høyere kvaliteter ved å ta med en og en av de motspillerne som er strøket. Hvis alle kvaliteter er like blir plassering delt, eller man kan om nødvendig bruke loddtrekning.